Board Of Director

मा.श्री. हेमंत नारायणराव रासने
अध्यक्ष
मा.श्री. नितीन धर्मराज राऊत
उपाध्यक्ष
मा.श्री. राहुल माणिकराव चव्हाण
संचालक.
मा.श्री. राजेंद्र अंबादास सूर्यवंशी
संचालक.
मा.श्री. अमर वसंतराव कोद्रे
संचालक
मा.श्री इंद्रजीत विठ्ठलराव रायकर
संचालक
मा.श्री बाळकृष्ण बाबुराव सातपुते
संचालक
मा.श्री राजेंद्र बाबुराव पायमोडे
संचालक.
मा.श्री. सुनिल भिमराव जाधव
संचालक
मा.श्री. चंद्रकांत नारायणराव मंचे
संचालक
मा.श्री. सुनिल गोविंद माने
संचालक
मा.श्रीमती शोभा विनायक गोडसे
संचालिका
मा.सौ. आसावरी सौरभ रायकर
संचालिका
मा. श्री. दिनेश प्रल्हाद परदेशी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी